Πρόγραμμα

Monday
08:00 Press Report
09:00 NEWS BEATS
10:00 Offsite ON AIR
11:05 Business Hour by Brief
12:05 Business Hour by Brief (E)
13:00 Digital News
13:15 Lunch Break Challenge
13:30 Στην Κερκίδα
14:00 My Life
15:00 My Life (E)
16:05 Σε Πρώτη Προ(ς)βολή (E)
17:00 W.T.F (E)
17:10 Future Talks (E)
17:40 Lunch Break Challenge (E)
18:00 The Design Show (E)
18:30 Λάλε Καλά
18:55 Did you Know
19:30 Digital News
Tuesday
08:00 Press Report
09:00 NEWS BEATS
10:00 Offsite ON AIR
11:05 Business Hour by Brief
12:05 Business Hour by Brief (E)
13:00 Digital News
13:15 Law Explained (E)
13:30 Στην Κερκίδα
14:00 My Life
15:00 My Life (E)
16:05 Λάλε Καλά (E)
16:35 Lunch Break Challenge (E)
16:55 Woman to Woman (E)
17:55 Mum's for Life (E)
18:30 Future Talks
19:30 Digital News
20:05 Be My Guest
20:35 Πες τα στη Μιμή
Wednesday
08:00 Press Report
09:00 NEWS BEATS
10:00 Offsite ON AIR
11:05 Business Hour by Brief
12:05 Business Hour by Brief (E)
13:00 Digital News
13:15 Lunch Break Challenge
13:30 Στην Κερκίδα
14:00 My Life
15:00 My Life (E)
16:05 Σε Πρώτη Προ(ς)βολή (E)
17:00 The Design Show (E)
17:30 Πες τα στη Μιμή (E)
18:00 Agenda (E)
18:30 Lunch Break Challenge (E)
18:55 Did you Know
19:30 Digital News
Thursday
08:00 Press Report
09:00 NEWS BEATS
10:00 Offsite ON AIR
11:05 Business Hour by Brief
12:05 Business Hour by Brief (E)
13:00 Digital News
13:15 Law Explained (E)
13:30 Στην Κερκίδα
14:00 My Life
15:00 My Life (E)
16:05 Λάλε Καλά (E)
16:35 Lunch Break Challenge (E)
16:55 W.T.F (E)
17:05 Πες τα στη Μιμή (E)
17:35 Mum's for Life (E)
18:05 Be My Guest (E)
18:30 The Design Show
19:30 Digital News
20:05 W.T.F
20:30 Σε Πρώτη Προ(ς)βολή
Friday
08:00 Press Report
09:00 NEWS BEATS
10:00 Offsite ON AIR
11:05 Business Hour by Brief
12:05 Business Hour by Brief (E)
13:00 Digital News
13:15 Best of Digital
13:30 Στην Κερκίδα
14:00 My Life (E)
14:00 My Life
16:05 Agenda (E)
16:35 Future Talks (E)
17:05 Lunch Break Challenge (E)
17:25 Be My Guest (E)
17:55 W.T.F (E)
18:05 Λάλε Καλά (E)
18:30 Mum's for Life
19:30 Digital News
20:05 Agenda
20:35 Woman to Woman
Saturday
11:00 Mum's for Life (E)
11:30 Woman to Woman (E)
12:30 Παρασκήνιο (E)
13:30 Lunch Break Challenge (E)
13:45 Future Talks (E)
14:15 Agenda (E)
14:40 W.T.F (E)
14:45 Be My Guest (E)
15:15 Lunch Break Challenge (E)
15:30 Λάλε Καλά (E)
16:00 Πες τα στη Μιμή (E)
16:30 Σε Πρώτη Προ(ς)βολή (E)
* (Ε) για επανάληψη
Sunday
11:00 Mum's for Life (E)
11:30 Woman to Woman (E)
12:30 Παρασκήνιο (E)
13:30 Lunch Break Challenge (E)
13:45 Future Talks (E)
14:15 Agenda (E)
14:40 W.T.F (E)
14:45 Be My Guest (E)
15:15 Lunch Break Challenge (E)
15:30 The Design Show (E)
16:00 Πες τα στη Μιμή (E)
16:30 Σε Πρώτη Προ(ς)βολή (E)
* (Ε) για επανάληψη