Εκπομπές / The Design Show

The Design Show - ΜΑΡΙΕΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ - [17/12/20]
Thursday, 17 December 2020
The Design Show - ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - [10/12/20]
Friday, 11 December 2020
The Design Show - ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΡΙΣΒΕΪΣ -[03/12/20]
Friday, 04 December 2020
The Design Show -ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ- [26/11/20]
Friday, 27 November 2020
The Design Show- House Design - [19/11/20]
Monday, 23 November 2020
The Design show - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ"- [12/11/20]
Tuesday, 17 November 2020
The Design Show- ITALIAN DESIGN/ HOUSE TOUR - [5/11/20]
Monday, 09 November 2020
The Design Show- MEET THE ARCHITECT- ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΜΟΥΤΗΡΗΣ - [29/10/20]
Monday, 09 November 2020
The Design Show - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΑΣ - [15/10/20]
Wednesday, 28 October 2020
The design show Trailer - Digital TV
Wednesday, 21 October 2020